Contact
  • Voorzitter: Wijnand van der  Hoeven
  • Vice voorzitter: A. Leenman(vanuit kerkenraad
  • Penningmeester: Aart Leenman
  • Secretariaat: Vacature en lid activiteiten commissie
  • Algemene leden: Jaap van Wijk,  Nico van Bergeijk .

Activiteiten commissie

voor het organiseren van evenementen is er een mooi team wat helpt bij de aankleding en de catering en zij ontwikkelen ook zelf activiteiten en evenementen.

  • Jannie Leenman
  • Melanie van der Hoeven

mailadres  :  oudekerkaalburg@gmail.com

u kunt ons volgens op

  • facebook  www.facebook.com/pg/oudekerkaalburg
  • www.twitter.com/ouderkerkaalburg
 twww

 

 

 

 

rekeningnummer: NL10RABO0157938476

Iedere kerkelijke gemeente en iedere diaconie van die gemeente dient op internet een aantal gegevens te publiceren op een specifieke internetpagina. Via de volgende link vindt u de gegevens van stichting Oude Kerk Aalburg: oude kerk

Uw naam

Uw adres

Uw woonplaats

Uw telefoonnummer

Uw emailadres

Soort acitviteit

Kies datum

Tijd

Uw bericht