Vrienden van...

De stichting heeft als doelstelling het behoud en exploitatie van de oude kerk. Daarvoor is zij afhankelijk van de opbrengsten van activiteiten, giften, sponsors en subsidies. U wordt vriend van Stichting Oude Kerk Aalburg door een gift van minimaal € 50,- over te maken.

Bij een gift van €50,- per jaar ontvangt u 50% korting op entreeprijzen van onze activiteiten.
Bij een gift van €100,- of meer per jaar heeft u gratis entree tot de activiteiten die de stichting zelf organiseert.

 

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL10RABO0157938476  tnv Stichting oude kerk Aalburg