Anbi

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Protestantse Stichting Oude Kerk Aalburg
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer: 8538.20.417
Website adres: http://www.oudekerkaalburg.nl/
E-mail: oudekerkaalburg@gmail.com
Adres: Maasdijk 57
Postcode: 4261 AD
Plaats: Wijk en Aalburg
Postadres:
Postcode:
Plaats:

De stichting is opgericht overeenkomstig de generale regeling voor stichtingen als bedoeld in de ordinantie 11-27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland(art 3-1a en b GRS).

vanaf 10 maart 2021 heeft de stichting haar eigen ANBI status met RSin 8538 20 417

 B. Samenstelling bestuur.

  • Voorzitter                                                   W.H. van der Hoeven
  • Penningmeester                                       A. Leenman              
  • Secretariaat:                                              J. Leenman (ambt)
  • Algemene leden:  vanuit kerkenraad  N. van Bergeijk
  •                                                                        J. van Wijk

C. Doelstelling/visie.

Doel van de stichting is een zinvolle bestemming geven aan het oude monumentale kerkgebouw met een maatschappelijke relevante functie waarbij de basisgedachte een kerk midden in de maatschappij is . 

D. Beleidsplan.

1.Met het organiseren van activiteiten in het oude kerkje middelen genereren om het onderhoud en exploitatie kosten van het gebouw te dekken.

2.Het gebouw wordt op dit moment voornamelijk gebruikt voor uitvaart en huwelijksdiensten 

3. In ons beleidsplan wordt komende jaren gefocusd op: 

verdere professionalisering van de dienstverlening en invulling van een cultureel programma.

Naast reguliere onderhoud aan dit rijksmonument worden plannen uitgewerkt om het gebouw intern meer functioneel te maken en daarbij ook breder gezocht wordt naar middelen om dat mogelijk te maken.

E. Beloningsbeleid.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

Het kerkgebouw is regelmatig verhuurd geweest voor trouwerijen zowel kerkelijk als burgerlijk en begrafenissen

Ook zijn er culturele activiteiten georganiseerd. 

G. Voorgenomen bestedingen.

Omdat de kerk een rijksmonument is worden er door de monumentenwacht regelmatig inspecties gehouden. Daaraan gekoppeld is een subsidiebeschikking waardoor een deel van de kosten voor onderhoud kunnen worden gedekt. 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Baten Aantal Rekening Inkomsten Begroot 2020
Verhuur rouw 8x €       1.775,00 Verhuur/rouw 8 €           1.800,00
Verhuur trouw/etc 6x €       4.661,16 Verhuur trouw/etc 4 €             900,00
Verhuur Zondag €           2.000,00
Giften/Subsidie €       9.200,00 Giften/Subsidie €             250,00
Collecte €           420,75 Collecte €             650,00
Vrienden van €           185,00 Vrienden van €             450,00
Diverse €             86,00 Diverse €             86,00
Som der Baten €     16.327,91 Som der Baten €           6.136,00
Uitgaven Uitgaven4
Energie €       2.915,66 Energie €           2.900,00
Water €           187,43 Water €             150,00
Verzekering €       1.512,58 Verzekering €           2.000,00
Website €                 – Website €             200,00
Gem heffingen €           393,92 Gem heffingen €             300,00
Bank €           119,38 Bank €             120,00
Overig €           159,94 Overig €             150,00
Onderhoud €       1.489,85 Onderhoud €           1.000,00
kosten verhuur €             50,00 kosten verhuur €             50,00
Som der Lasten €       6.828,76 Som der Lasten €           6.870,00
Som Baten- Lasten €       9.499,15

Kopie van Jaarverslag 2016-2016-2017

Jaarverslagen 2015-2016-2017
Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2016 Financieel jaarverslag 2017
Stichting Oude Kerk Aalburg Stichting Oude kerk Aalburg Stichting Oude Kerk Aalburg
Baten Aantal Rekening Baten 2016 Baten Aantal Rekening
2015 2017
Verhuur  €    3.780,00 Verhuur rouw 11 x € 200  €        2.200,00 Verhuur rouw 6x  €     1.100,00
Verhuur trouw 9x Verhuur trouw 4 x  €        1.030,00 Verhuur trouw 7x  €     1.725,00
Giften/sponsering  €        129,80 Giften/sponsering  €           500,00 Giften/sponsering  €     1.050,00
Collecte  €        590,80 Collecte  €           633,09 Collecte  €        780,55
Vriernden van Vriernden van  €              50,00 Vriernden van  €        470,00
Overig Overig  €           700,00 Nog te vorderen  €        238,56
Overig(bruidsbeurs)  €        781,85 Diverse  €     1.023,25
Actieviteiten com  €        3.757,00 Overig Actieviteiten com  €     2.984,35
Som der Baten  €    5.282,45 Som der Baten  €        8.870,09 Som der Baten  €     9.371,71
Uitgaven 2015 Uitgave 2016 Uitgaven
Energie  €    2.479,62 Energie  €        1.476,94 Energie  €     2.159,33
Water  €        180,00 Water  €              85,48 Water  €          79,75
Verzekering  €    1.727,94 Verzekering  €        1.548,56 Verzekering  €     1.051,15
Website  €        211,69 Website  €           145,20 Website  €          90,75
Gem heffingen  €        162,75 Gem heffingen  €           237,80 Gem heffingen  €        181,30
Bank  €        137,72 Bank  €           138,54 Bank  €        130,55
Overig  €        194,11 Overig  €           321,00 Overig  €        479,32
Onderhoud  €        546,66 Onderhoud  €           765,54 Onderhoud  €     1.030,55
kosten verhuur  €        830,00 3 x organist  €           150,00 kosten verhuur
Kosten activiteiten com  €        250,00 Hanne de vr/Poppen  €        3.626,40 Kosten activiteiten com  €     2.674,54
Som der Lasten  €    6.720,49 Som der Lasten  €        8.495,46 Som der Lasten  €     7.877,24
Winst/Verlies  €   -1.438,04  €           374,63  €     1.494,47

Toelichting